FAMILLY ROOM

Giá từ 600,000 VND / 1 đêm

Familly Room

 • Số người: 2 Người lớn 1 Trẻ em
 • Diện tích: 24 m2
 • Loại giường: 1 Gường
 • Hướng nhìn: Hồ bơi, cây cỏ

VIP DOUBLE BED ROOM

Giá từ 1,200,000 VND / 1 đêm

Vip Double Bed Room

 • Số người: 4 Người lớn 2 Trẻ em
 • Diện tích: 40 m2
 • Loại giường: 2 Giường
 • Hướng nhìn: View cây cỏ

VIP SINGLE BED ROOM

Giá từ 1,000,000 VND / 1 đêm

Vip Single Bed Room

 • Số người: 2 Người lớn 1 Trẻ em
 • Diện tích: 30 m2
 • Loại giường: 1 Giường
 • Hướng nhìn: View cây cỏ

TWIN

Giá từ 500,000 VND / 1 đêm

Twin

 • Số người: 2 Người lớn 0 Trẻ em
 • Diện tích: 24 m2
 • Loại giường: 1 Giường
 • Hướng nhìn: Hồ bơi, cây cỏ

STANDARD

Giá từ 500,000 VND / 1 đêm

Standard

 • Số người: 2 Người lớn 1 Trẻ em
 • Diện tích: 24 m2
 • Loại giường: 1 Giường
 • Hướng nhìn: Hồ bơi, cây cỏ

SINGLE VILLA

Giá từ 2,200,000 VND / 1 đêm

Single Villa

 • Số người: 4 Người lớn 2 Trẻ em
 • Diện tích: 94 m2
 • Loại giường: 2 Giường
 • Hướng nhìn: Hồ bơi, cây cỏ

FAMILLY VILLA

Giá từ 2,400,000 VND / 1 đêm

Familly Villa

 • Số người: 6 Người lớn 3 Trẻ em
 • Diện tích: 100 m2
 • Loại giường: 3 Giường
 • Hướng nhìn: Hồ bơi, cây cỏ

DELUXE

Giá từ 1,000,000 VND / 1 đêm

Deluxe

 • Số người: 2 Người lớn 1 Trẻ em
 • Diện tích: 28 m2
 • Loại giường: 1 Giường
 • Hướng nhìn: View cây cỏ
loading